ELSF juhatus kinnitas 12-liikmelise rahvuskoondise

Reedel, 18. mail toimunud juhatuse koosolekul kinnitas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatus koondisesse kokku 12 sportlast, kes asuvad ettevalmistust tegema treener Indrek Tobrelutsu taktikepi all.

 

Koondisesse arvati Kalev Ermits, Roland Lessing, Rene Zahkna, Kauri Kõiv, Martin Remmelg, Johan Talihärm, Johanna Talihärm, Meril Beilmann, Regina Oja, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Grete Gaim.

 

Plaanide kohaselt teevad koondislased suvise ettevalmistuse Otepääl, esimest korda minnakse mägedesse septembris. Koondise esimene ettevalmistav laager algas Otepääl 18. mail ja kestab 27. maini.

 

Laskesuusatajate talvine võistlushooaeg algab novembri lõpus maailmakarika etapiga Pokljukas (SLO) ning IBU karikasarja etapiga Idres (SWE).

Beilmann_Talihärm_Gaim

Tomingas_Oja_Külm

 

talihärm_ermits_zahkna

 

Kõiv_Lessing_Remmelg

 

 

21.05.2018 - kommentaarid puuduvad

Treenerite kevadseminar

Eesti Suusaliit ja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon korraldavad üheskoos treenerite kevadseminari, mis toimub Käärikul, 1.-3. juuni 2018.

 

NB! Ajakavas ja esinejates võib ette tulla muudatusi!

 

Seminar läheb treenerikutse pikendamisel arvesse täiendkoolitusena mahus 22 tundi ja on osalejatele tasuta. Tõendid väljastatakse osalejatele viimase koolituspäeva lõpus.

NB! Toimub pisteline kohalolekukontroll.

Seminarile PEAB eelregistreerima hiljemalt 25.maiks.
Registreerimisvorm

 

LISAINFO JA KAVA

06.05.2018 - kommentaarid puuduvad

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni hakkab juhtima 9-liikmeline juhatus, presidendiks valiti Assar Jõepera

Aprilli lõpus toimunud üldkoosolekul valis Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon uue juhatuse. 9-liikmeline juhtorgan astub ametisse neljaks aastaks. 4. mail toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Fotoluks AS tegevjuht ja endine laskesuusataja Assar Jõepera.

 

Lisaks Jõeperale kuuluvad föderatsiooni juhatusse ELSF praegune juhatuse esimees Aivar Nigol, AS Eesti Gaas juhatuse liige Raul Kotov, ettevõtja ja endine laskesuusataja Margus Ader, Rettig Radiaator AS Baltikumi regiooni juht Risto Muldme, Telia Eesti juhatuse liige Tarmo Kärsna, Nelja Energia AS juhatuse esimees Martin Kruus, Eesti Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni kehakultuuri ja spordi arenduskeskuse ülem Raido Mitt ja Sportland Eesti AS esindaja ja veteransportlane Heiki Kanistik.

 

 

Presidendi rolli valitud Assar Jõepera rõhub eelkõige koostööle ja uue juhatuse sünergiale: “Uuel juhatusel on ühineassar soov arendada laskesuusatamist ja leida parimad võimalikud viisid ala kandepinna suurendamiseks. Kõikide juhatuse liikmete vahel valitseb hea energia ja ma olen kindel, et me suudame koos paljutki ära teha,” sõnas Jõepera. “Näen vajadust parandada laskesuusatamise olukorda Eestis, seda nii klubilise tegevuse kui ka noorte- ja tippsordi osas. Oman kokku 15-aastast kogemust Kristina Šmiguni ja Ameerika Ühendriikide suusakoondise hooldemeeskonna liikmena. Lisaks ka pikaajalist ettevõtte juhtimise kogemust. Mõlema kogemuse baasilt annan oma parima alaliidu töösse,” sõnas Jõepera, kelle hinnangul on juhatuse esmane ja kõige kiirem ülesanne saada paika kõik uue hooajaga seonduv, sh treenerite valik ja suviste treeninglaagrite tagamine nii meie esindus- kui ka noortekoondisele. Tänasel kohtumisel võeti vastu ka otsus, et koostöö koondise treeneri Indrek Tobrelutsuga jätkub.

 

Aivar Nigol

“Soovin jätkata alustatud tööd ka edaspidi,” sõnas uue juhatuse kinnitamise järgselt alaliidu kauaaegne juhatuse liige ja esimees Aivar Nigol, kes on olnud ka Eestis toimunud rahvusvaheliste võistluste peakorraldaja. “Eriti oluliseks pean kogu laskesuusatamise arengut nii föderatsiooni kui klubide tasandil selleks, et meil oleksid paremad tingimused alaga tegelemiseks ja et meil oleks ka järelkasv, kellele laskesuusatamist tippspordina ehitada. Selleks tuleb senisest enam panustada noortesporti ning leida täiendavaid võimalusi A-koondise tegevuste rahastamiseks. Meil on olemas potentsiaalikad sportlased ja on juhatuse ülesanne leida vahendid, et tagada neile parim ettevalmistus ja konkurentsivõimeline taustajõudude võrgustik,” avas Nigol oma mõtteid.

 

Raul

Lisaks Nigolile liigub vanast juhatusest uude ka Raul Kotov. “Ala pikaaegselt toetanud ettevõttena on Eesti Gaas otsustanud toetamist jätkata ning peame mõistlikuks osaleda juhatuse töös, et olla paremini kursis ala arenguga ning vajadusel aidata langetada  ala edasiviimiseks õigeid otsuseid,” selgitas Kotov. Uue juhatuse valguses ootab Kotov eelkõige edasiminekut strateegilise tegevusplaani osas: “Meil tuleb juhatuse tasandil ühiselt jõuda arusaamale, milline on järgmise olümpiatsükli tegevuskava tagamaks stabiilselt kohad esikümnes ja et meil oleks järelkasv ka 8 ja 12 aasta pärast toimuvatel olümpiamängudel.”

 

 

Martin KruusNelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus otsustas laskesuusatajatega liituda, et panustada eelkõige koostööpartnerite ja sponsorluse arengusse. “Nelja Energia on olnud spordi toetamisega seotud juba pikki aastaid ja juhina näen, et toetamise poliitika on muutumises. Enam ei piisa sellest, kes keda teab, vaid olulisem on see, et toetamine oleks mõtestatud, seotud konkreetse ettevõttega ning tekiks koostöö ja sümbioos toetatava ja toetaja vahel. Näen, et üks minu rolle laskesuusatamise juures saab kindlasti olema just sponsorluse ja toetamise lahtimõtestamine ja edendamine,” sõnas Kruus. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatusse kandideeris Kruus tulenevalt hea sõbra ja endise laskesuusataja Assar Jõepera ettepanekust. “Assar kui laskesuusatamise ja ettevõtluse spetsialist nägi, et laskesuusatajate juures oleks minust abi. Kuna olen suusaaladega olnud seotud juba pikalt ja toetanud laskesuusatamist ka läbi Martin Remmelga, siis olin ettepanekuga nõus. Kindlasti on minu üks eesmärke edendada aladeülest koostööd ka teiste suusaaladega, et saaksime üksteiselt õppida ja koos leida võimalused suusakiiruse edendamiseks,” rõhutab Kruus.

 

 

raidoVärske juhatuse liikmena alustab ka Raido Mitt. “Kandideerisin ELSF juhatuse liikmeks sooviga panustada Eesti laskesuusatamise arengusse rohkem kui ainult tööalaselt. Püüan staabi- ja sidepataljoni kehakultuuri ning spordi arenduskeskuse ülemana hoida kaitseväe ja ELSF vahel edumeelset koostööd ning panustada sellesse nii palju, kui võimalik,” selgitas Mitt oma mõtteid. Mitt toob esile, et kindlasti on tema jaoks olulised punktid ala harrastamise võimaluste parendamine, sh järelkasvu tagamine, mille lõpptulemusena oleks meil ka tugevam tippspordi tase. “Suurem küsimus on, et kuidas seda saavutada ja sellega uus juhatus kahtlemata ka tegelema hakkab,” sõnas Mitt.

 

 

margusLaskesuusatamine on kahtlemata hinges Margus Aderil, kelle jaoks on ELSF juhatusse kuulumine justkui loogiline jätk pikale ala juures olemisele. “Olen ala juures olnud alates 1986. aastast ja see pikk aeg kohustab kaasa mõtlema ja on tekitanud soovi panustada veelgi rohkem ala arengusse,” sõnas Ader, kelle hinnangul on tema üks suurimaid fookuseid noortespordi jätkuv edendamine: “Olen olnud noortesarja vedaja juba mitmeid aastaid ja soovin kindlasti noori fookuses hoida. Samas aga tunnen, et palju on teha ka ala harrastamise kandepinna laiendamises ja treenerite koolituses. Kindlasti on kasuks, et tunnen hästi ala juures toimetavaid noori, olen kursis klubide käekäiguga ning tuttav ka koondise olukorraga,” selgitas Ader.

 

 

tarmokarsna-770x433Kahtlemata on ala kandepinna laiendamises suur roll mängida asjaolul, et lasketiire on Eestis väga vähe ja kõik need kolm olemasolevat asuvad Lõuna-Eestis. Nii toob vastne juhatuse liige Tarmo Kärsna esile, et üks tema suurimaid fookuseid on kindlasti lasketiiru ehitamine pealinna. “Minu jaoks on oluline, et loome uue juhatusega üheskoos järgmise olümpiatsükli strateegia ja tegevuskava ja seal tuleb kindlasti käsitleda noorte kaasamise, klubide arvu suurenemise ja lasketiiru Tallinna loomise teemasid,” sõnas Kärsna, kellel on alaga ka isiklik side. “Mu oma lapsed tegelevad laskesuusatamisega ja olen seotud Nõmme Spordiklubi tegevusega. Mulle läheb laskesuusatamise käekäik korda ja kindlasti saan juhatuse liikmena panustada teadmisi ja sidemeid tulenevalt oma pikast juhtimiskogemusest,” selgitas Kärsna.

 

 

heikiLasketiiru loomise vajaduse pealinna lähistele toob esile veteransportlane Heiki Kanistik: “Olen noorena tegelenud laskesuusatamisega ja harrastan seda ala tänagi. Samuti olen toetajana panustanud sportlaste tegevusse. Minu hinnangul on selle atraktiivse spordiala arengu ja jätkusuutlikkuse tarvis vaja luua lasketiir ja laskesuusatamise kompleks Tallinna lähiümbrusesse, tõsta noorte- ja järelkasvu treeningute kvaliteeti ning samuti on minu jaoks oluline propageerida harrastus- ja veteranisporti,” sõnas Kanistik.

 

 

 

_MG_6477Kalev Ermitsa isiklik toetaja ja värske juhatuse liige Risto Muldme peab enda jaoks üheks oluliseimaks teemaks turunduse ja müügi arendamist. “Näen, et föderatsioonis on võimalik palju kaasa aidata turunduses ning müügis. Tänast meediahuvi ja kajastust tuleb paremini ära kasutada suunates seda huvi uute toetajate leidmisesse,” tutvustas Muldme oma ideid. Teise olulise aspektina näeb Muldme treeningtingimuste parendamist: “Laskesuusatamine on tehniline sport, kus treeningtingimuste loomine on kõrgeim prioriteet. Pean üheks oluliseks pikaajaliseks eesmärgiks luua uusi lasketiire, eelkõige Tallinnasse, kus potentsiaalsete harrastajate arv on tohutu.”

 

 

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatus kinnitati klubide poolt ühehäälselt.

 

Järgmise sammuna hakatakse paika panema uue olümpiatsükli eesmärke ja nende täitmise strateegiat.

 

 

04.05.2018 - kommentaarid puuduvad

ELSF stipendiumikonkurss

ELSF kuulutab välja sportlasstipendiumi konkursi, eesmärgiga Östersund 2019 maailmameistrivõistluste ettevalmistumise tagamiseks
Nõuded kandidaadile:
– osalendud 2017-2018 hooajal IBU MK või IBU Cup võistlustel
– on arvatud täiskasvanute koondvõistkonna kandidaadiks 2018-2019 hooajal
– omab Eesti kodakondsust
Ankeete ootame tagasi kuni 18.maiks 2018.a., kristjan@biathlon.ee
2018 stipendiumkonkursi avaldus

04.05.2018 - kommentaarid puuduvad

Hooaja parimateks tunnistati Ermits ja Talihärm

Eile, 20. aprillil panid laskesuusatajad Tallinna Teletornis punkti 2017/18 hooajale. Hooaja parimateks tituleeriti maailmakarika sarjas 14. koha teeninud Kalev Ermits ning olümpial laskesuusatajate parima tulemuse, 22. koha, välja sõitnud Johanna Talihärm.

 
“See on minu jaoks ikka suur asi, võib rahul olla küll,” on Ermits Eesti parima meeslaskesuusataja tiitli üle õnnelik. “Selle hooaja tipphetk on kindlasti Prantsusmaal toimunud sprint, kus sain 14. koha” meenutab noormees tänavuse hooaja kõige eredamat hetke. “Eriti hästi on meeles just see viimane ring kui sain rajalt infot, et olen kõrges mängus sees – see on ikka väga hea tunne. Suusk oli super, ise olin tegelikult juba täiesti tühi, aga ikka leidsin seda energiat, et lõpuni pingutada. See emotsioon, mida viimane ring pakkus – keha enam ei jaksa, kuid pea annab mõista, et 10. koht on nii lähedal. See on hea tunne, kuid seda tuleb veel harva ette, tahaks rohkem,” rääkis ta.

 

Kalev Ermits

Kalev Ermits

 

Talihärma jaoks on tänavune aasta kolmas, mil ta Eesti parima naislaskesuusataja tiitli võidab ning oma hooajaga jääb sportlane rahule. “Hooaeg oli minu jaoks edukas eelkõige suusakiiruse osas, sellega jään kindlasti rahule. Eesmärk oli jõuda jälitustesse ja teenida punktikohti ning mõne erandiga see ka õnnestus. Vaid ühel korral jäin oma eesmärgist tahapoole, kolmel korral aga ületasin selle korralikult olles olümpial 22. ja 26. ning Hochfilzenis 29,” analüüsis Talihärm. Juba kolmandat aastat USA-s resideeruv Talihärm on õnnelik, et ta Eesti parima tiitli võitis. “Mul on väga hea meel, et saan esindada Eestit ja on suur rõõm see tiitel vastu võtta,” kinnitas ta. Järgmise aasta eesmärk on naisel samuti paigas: “Järgmisel aastal plaanin aasta parima tiitli isiklikult vastu võtta,” sõnas Talihärm muigega.

 

Laskesuusatajate hooaja kõrgeimaks tulemuseks täiskasvanute vanuseklassis oli Rene Zahkna ja Regina Oja Euroopa meistrivõistluste paarissprindi 4. koht. Individuaalselt oli hooaja parim tulemus Kalev Ermitsa MK sprindidistantsi 14. koht. Olümpiamängude parima tulemuse tõi Johanna Talihärm, kes saavutas 22. koha. Noortest tasub esile tuua Kristo Siimeri noorte ja juunioride maailmameistrivõistluste jälitussõidu 8. koht.

 Laskesuusatajate hooaja lõpetamine '18 / foto: Ardo Säks

Tänuüritusel anti välja ka eriauhinnad silmapaistvate tulemuste eest veteranide MM-il Janno Prantsile, kes saavutas 10km individuaaldistantsil hõbeda ning M35-44 klassis võidetud meeskondliku 3×6 km teatevõistluse pronksi eest. Pronksi teenis Eestile meeskond koosseisus Janno Prants, Janno Pärt ja Heiki Kanistik.

 

Eriauhind anti välja ka kõige täpsemale tulemuse ennustajale. Meeste parima tulemuse ennustaja auhind läks jagamisele Mattias Oja ja Märt Roosna vahel. Oja ennustus oli, et Ermits saavutab hooaja jooksul 12. koha, Roosna ennustus oli 16. koht. Naiste tulemuse ennustas kõige täpsemalt Mihkel Joosing, kes ennustas, et parima tulemuse toob Talihärm ja tulemuseks on TOP20 koht.

Laskesuusatajate hooaja lõpetamine '18 / foto: Ardo Säks 

Vanuseklasside parimad:

N13 – Mirtel Kärsna – Nõmme SPKL

M13 – Jakob Kulbin – Nõmme SPK

N15 – Mirjam Faster – Nõmme SPKL

M15 – Ivar Všivtsev – Karupesa Team

N17 – Lisbeth Liiv – SPKL Biathlon

M17 – Joosep Perv – Võru Biathlon

N19 – Ksenia Pribõlovskaja – Äkke SuKl

M19 – Kristo Siimer – SPKL Biathlon

N21 – Mari Uha – Sakala Biathlon

M21 – Jürgen Koll – SPKL Biathlon    

M50 – Urmas Kaldvee – SPKL Biathlon      

M60 – Rein Pedaja – Elva SuKl

N40 – Krista Suppi – SPKL Biathlon

M40 – Janno Prants – Vastseliina SPKL

M-harrastajad – Marek Parksepp – SPKL Serviti

N-harrastaja – Tiina Tiisler – SPKL Serviti

Parim treener – Tõnu Pääsuke

Parim klubi – Spordiklubi Biathlon

 

21.04.2018 - kommentaarid puuduvad

ELSF stipendiumikonkurss

ELSF kuulutab välja kolme noorsportlase sünniaasta 1996-1999 sportlasstipendiumi konkurssi

Nõuded kandidaadile:

Saavutanud noorte või juunioride MM võistlustel 2017-2018 hooajal koha 1.-20

Saavutanud täiskasvanute Euroopa MV koha 1-.6 individuaal või teatevõistlustel.

Omab Eesti kodakondsust.

 AVALDUS

Ankeete ootame tagasi kuni 16.aprilliks: kristjan@biathlon.ee

02.04.2018 - kommentaarid puuduvad

Eesti meistrid laskesuusatamise individuaaldistantsis on Beilmann ja Lessing

31. märtsil toimusid Haanjas laskesuusatamise täiskasvanute Eesti meistrivõistlused. Eesti meistriteks krooniti Meril Beilmann ja Roland Lessing.

 

Naiste 15km individuaaldistantsil näitas päeva kiireimat aega Meril Beilmann, kes jõudis finišisse ajaga 52.44,4. Tiirudes näitas Beilmann väga kindlat kätt eksides vaid viimases tiirus (0-0-0-2). Beilmanni järel noppis hõbemedali Eveli Saue (+55,2; 1-0-0-2), pronksmedali sai kaela Grete Gaim (+1.30; 0-2-1-1).

Eveli Saue, Meril Beilmann, Grete Gaim

Eveli Saue, Meril Beilmann, Grete Gaim

 

Meeste 20km individuaaldistantsil tuli võitjaks vanameister Roland Lessing, kes sarnaselt Beilmannile eksis tiirudes vaid kaks korda (0-2-0-0) ja seades võiduajaks 55.35. Hõbemedalile tuli Rene Zahkna (+29,5; 1-0-0-1), poodiumi kolmanda astme hõivas täna Kauri Kõiv (+1.28,3; 0-1-1-1).

 

Rene Zahkna, Roland Lessing, Kauri Kõiv

Rene Zahkna, Roland Lessing, Kauri Kõiv

Teistele vanusegruppidele toimusid sama võistluse raames Võrumaa lahtised meistrivõistlused.

TULEMUSED

31.03.2018 - kommentaarid puuduvad

Täiskasvanute Eesti meistrivõistlused distantsisõidus: stardinimekiri

Homme, 31. märtsil toimuvad Haanjas täiskasvanute Eesti meistrivõistlused distantsisõidus. Teistele vanusegruppidele toimuvad samal ajal Võrumaa lahtised meistrivõistlused.

HENO8814_Aurora2017_HDR

Naistest lähevad meistritiitli eest võitlusesse Susan Külm, Eveli Saue, Tuuli Tomingas, Regina Oja, Mari Uha, Meril Beilmann ja Grete Gaim. Meestest jahivad Eesti distantsisõidukuninga tiitlit Tarvi Sikk, Jüri Uha, Kalev Ermits, Kauri Kõiv, Rene Zahkna ja Roland Lesing.

Võistlused algavad kell 12.00.

Stardinimekiri ja täpsed stardiajad

 

 

30.03.2018 - kommentaarid puuduvad

Veteranide MM Kontiolahtis: Eestile hõbe ja pronks!

Soomes Kontiolahtis lõppenud veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Janno Prants 10 kilomeetri individuaaldistantsil hõbemedali.

 

M40 klassis võistelnud Prants eksis tiirudes neljal korral, kaotades liidrile +27,4. Maailmameistriks krooniti venelane Alexey Ponomarev (39.30,4; 1+2+0+0). Pronksi sai kaela samuti Venemaa koondise esindaja Vadim Trefilov (+58,4; 1+3+0+3). M40 klassis oli eestlastest stardis veel Heiki Kanistik, kes täna 8. (+6.57,9; 0+4+1+3) ning Janno Pärt 13. (+8.39,4; 5+2+1+1).

M35 klassis sai Marek Parksepp 12,5 kilomeetri individuaaldistantsil 6. koha (+5.23,2; 1+2+0+2). Maailmameistriks krooniti venelane Nikolay Eliseev (43.57,1; 0+3+1+1).

 

IMG_3322

M35-44 klassis teenis Eesti meeskond (Janno Prants, Janno Pärt, Heiki Kanistik) aga 3×6 kilomeetri distantsil pronksmedali. Kulla võitis Venemaa Uljanovsk/Moskva meeskond ning hõbeda sai kaela Venemaa Siberi trio.

IMG_3302

 

Kontiolahti MM sprindis olid eestlased stardis nii M35 kui ka M40 klassis. Klassis M35 saavutas Marek Parksepp 6km sprindis 5. koha (+3.27,7; 1+1). Maailmameistriks krooniti venelane Andrey Makoveev (19.11,7; 1+0). M40 klassis oli eestlasi rajal kolm: Janno Prants lõpetas 6km sprindi 5. positsioonil (+1.51,8; 1+2), Janno Pärt 6. (+1.53,3; 1+0) ning Heiki Kanistik 7. (+2.23,1; 0+2). Kuldmedali sai kaela venelane Vadim Trefilov (20.49,7; 2+2).

 

25.03.2018 - kommentaarid puuduvad

Punktikohale sõitnud Beilmann: jään rahule!

Venemaal Tjumenis jätkuval hooaja viimasel MK-etapil saavutas Meril Beilmann naiste 7,5km sprindidistantsil 40. koha ning sõitis karjääris esmakordselt punktikohale.

 

Mõlemas lasketiirus puhtalt tegutsenud Beilmann kaotas finišis võidutsenud valgevenelannale Darya Domrachevale 2.00,8. “Pean rahule jääma, parim koht siiani,” lausus Beilmann pärast võistlust. “See hooaeg on olnud keeruline ning oma parim tulemus teha annab hooaja lõpuks positiivseid tundeid,” lisas ta. “Laskmine õnnestus, suusad olid täna head ja enesetunne samuti. Viimaste aegade lõikes võib öelda, et hea esitus. Võrreldes Osloga oli täna Tjumenis kindalsti parem,” analüüsis neiu.

 

Naiste 10km jälitussõit on kavas homme kell 16.00, eestlannadest on rajal Meril Beilmann (number 40) ja Regina Oja (number 50). Mehed saavad 12,5km stardi aga kell 14.00, eestlastest läheb numbri all 53 rajale Roland Lessing.

 

HENO9913

Foto: Hendrik Osula

 

23.03.2018 - kommentaarid puuduvad
Lehekülg 1 - 12912345...102030...Viimane »